HTTPS

OKify עובד בפרצופספר עכשיו. אבל… חצי עובד. איך רק חצי? הפעלנו הצפנה (HTTPS), אבל הדפדפן מתריע שהקוד שלנו מגיע מ-okpop.oknesset.org, בעוד שהתעודה (החתימה הדיגיטלית שמוכיחה את זהותנו) אינה שלנו, אלא של השרת שמארח אותנו, webfaction.com.

אז אפשר להגיד לדפדפן שירגע, הכל בסדר, שאתם מרשים ל-OKify לעבור עם תעודה של השרת. הדפדפן לא יצעק שוב, אבל ימשיך כנראה לסמן אזהרה בשורת הכתובת. איכס. זה פתרון זמני.

עד שנקנה תעודה משלנו. מישהו רוצה לממן לנו certificate?

יש גם דרכים אחרות, כמו לאחסן את הקוד באתר שכבר יש לא תעודה, אבל זה יכול להעיק בתהליך הפיתוח, וגם יש משהו "מסודר" יותר בכך שתהיה לנו עצמאות רשמית, לא?

הוראות שימוש

הנה תמונות שהכינה דפנה, בצ'יק, במפגש הפיתוח השבועי שלנו.

את הבוקמרקלט (ענבל הציעה "סימניונת"), אפשר לשמור כסימניה על ידי גרירה, או קליק ימני:

  1. גרירה:
  2. קליק ימני:

טוב, השם של הסימניה יהיה כמו בקישור, כלומר "הבוקמרקלט", מכוער נורא. אז גיררו נא במקום את הקישור שנראה כמו כפתור ירוק גדול ומכוער בראש הסרגל הצידי של הבלוג. אוקי? או שפשוט תנו שם לסימניה בעצמכם. ;o)